Kanalizacja ciśnieniowa

 

Przydomowa pompownia ścieków

Pompownia ecol-unicon

Historia kanalizacji ciśnieniowej sięga początków 1966 r. gdy Gordon Fair – profesor universytetu harvardzkiego opatentował koncepcję transportu ścieków „kanał w kanale”, istotą pomysłu było pompowanie ścieków małymi średnicami wewnątrz drugiego kanału. Koncepcja ta rozbudziła pomysły innych wynalazców i rozpoczęła się era projektowania i udoskonalania  systemów ciśnieniowych służących do pompowania ścieków bytowo-gospodarczych. Obecnie kanalizacja ciśnieniowa działa w oparciu o małe przydomowe pompownie ścieków.[1]

Kanalizacja ciśnieniowa jest szczególnie opłacalna na terenach płaskich, pofałdowanych, o skomplikowanej topografii, o wysokim poziomie wód gruntowych lub płytko położonej skale macierzystej i w przypadku rozproszonej zabudowy. [1]

Kanalizacja ciśnieniowa jest rozwiązaniem alternatywnym w stosunku do tradycyjnej kanalizacji grawitacyjnej. System ciśnieniowego usuwania ścieków zyskuje coraz więcej zwolenników. Przemawiają za tym liczne zalety tego systemu [2]:

  • wysoka sprawność układu tłocznego ,
  • poprawa bilansu tlenowego ścieków (szybki transport ścieków do oczyszczalni ogranicza proces zagniwania osadów w przewodach kanalizacyjnych) ,
  • znaczne zmniejszenie przekrojów przewodów tłocznych, współpracujących z pompą w stosunku do kanałów grawitacyjnych ,
  • zdecydowane obniżenie kosztów robot ziemnych, ponieważ przewody tłoczne układa się na niewielkich głębokościach (poniżej strefy przemarzania gruntu).

Jednak należy pamiętać, że kanalizacja tego typu wymaga podłączenia pompowni do źródła prądu. W opini wielu, przez to jest nieopłacalna w polskich warunkach. W praktyce okazuje się, że zastosowanie ciśnieniowego systemu odprowadzania ścieków nie musi być drogie, wg badań firmy E/One z ponad 30 letnim doświadczeniem w dziedzinie ciśnieniowego transportu ścieków koszty pompowania szacowane są na poziomie 1,88 zł na miesiąc! w sakali roku 22,51 zł, co stanowi około 1,7% kosztów związanych z wywozem ścieków nagromadzonych w zbiornikach bezodpływowych (szambach).

Przepompownie są kompletnymi urządzeniami zbiornikowo-tłocznymi w nowoczesnym systemie kanalizacji ciśnieniowej. Przeznaczone są do transportu ścieków sanitarnych, komunalnych, wód drenażowych, odwodnieniowych (np. z składowisk odpadów) na większe odległości lub do podniesienia tych ścieków na wyższy poziom. Ich bezawaryjne działanie wynosi od 10-12lat [2].

Pompownie ścieków kanalizacji grawitacyjno-tłocznej Transport ciśnieniowy jest opłacalnym rozwiązaniem gdy deniwelacje terenu wynoszą do kilkudziesięciu metrów, a transport ścieków odbywa się głównie w kierunku przeciwnym do spadków terenu [3]. Niestety do wad tych systemów zaliczyć należy konieczność doprowadzenia energii elektrycznej do każdej pompy (od kilkunastu do kilkuset), pogorszenie właściwości ścieków poprzez ich rozdrobnienie i szybki transport a także zagniwanie i przykry zapach przy rozprężaniu. W niektórych przypadkach należy również stosować stacje płukania sprężonym powietrzem na niedociążonych odcinkach sieci, gdzie nie jest zachowana prędkość samooczyszczenia, co oczywiście podwyższa koszty.

Bardzo dobrym opracowaniem dysponuje firma ABATech, której materiały na temat kanalizacji ciśnieniowej można pobrać tutaj. Zachęcam do lektury.

Kanalizacja grawitacyjno-tłoczna

Schemat kanalizacji grawitacyjno-tłocznej

Należy odróżnić kanalizację ciśnieniową od kanalizacji grawitacyjnej z przepompowniami ścieków. W tej ostatniej na kolektorach umieszcza się przepompownie dla podniesienia ścieków w celu pokonania wzniesienia lub zmniejszenia głębokości posadowienia kanału. Przepompownie te pracują zawsze przy jednakowym ciśnieniu, przy czym nie instaluje się przyłączy do przewodu tłocznego [4].

Obecnie projektowaniem i wykonywaniem kompaktowych, przydomowych pompowni ścieków zajmuje się wiele firm instlacyjnych. Polecam zapoznanie się z przykładowymi materiałami. Pompownie domowe – INWAP Pompownie sieciowe – INWAP

[1] Przegląd komunalny 3(162)/2005

[2] http://www.elektrozawory.pl/pompy_aqua/aqua/prod/scieki/przepompowanie.htm

[3] „Wybór systemu kanalizacji”, Rynek Instalacyjny, maj 2003r. – mgr inż. Artur Kanclerz (SGGW).

[4] Materiały firmy ABATECH ul.Senatorska 15 30-106 Kraków